Aktuálně

Zákonem požadované změny k 1.4.2012

Vážení pacienti, v souv. s novelou zákona č. 48/1997 Sb., provedené zákonem č. 369/2011 Sb., účinné k 1.4. 2012 si Vás dovoluji informovat takto:

1. sešit „Evidence stížností“ je k dispozici u sestry a bude Vám vydán na Vaše vyžádání
2. IČO naší organizace je: 28741307
3. provozní hodiny se kryjí s ordinačními, tak jak jsou uvedeny na web. stránkách (www.alergologie-ltm.cz) a vývěsním štítě před ordinací
4. seznam zdravotních služeb, ke kterým vyžadujeme písemný informovaný souhlas:
Aplikace imunoglobulinových (a jiných krevních) preparátů
Alergenová imunoterapie (tzv. vakcíny)
5. Ceník zdravotnických služeb nehrazených ze zdravotního pojištění:

1/ Zprávy a potvrzení pro nezdravotnické účely – 100 Kč
(např. pro školy, pracovní úřady, zaměstnavatele apod.)

2/ Výpis ze zdravotnické dokumentace - 200 Kč
(viz bod číslo 7 Informací pro pacienty )
3/ Lékařské zprávy pro komerční pojišťovny - 400 Kč (vybíráme hotově)
(životní pojistky)

6. v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdr. služeb se v případě potřeby neodkladné péče můžete obracet na MUDr. Urbanského, Šrámkova 2A, 400 11, , tel. 475 207 696, nebo MUDr. Balcara-Ambulantní imunologie a alergologie s.r.o., Litoměřice, tel. 416 732 293
7. Při změně ošetřujícího odborného lékaře ( změna trvalého bydliště, přechodné bydliště či jiné důvody), obdržíte na základě žádosti nového oš. lékaře Výpis ze zdravotní dokumentace, který není hrazen ze zdravotního pojištění - viz Ceník zdravotnických služeb nehrazených ze zdravotního pojištění (bod 5). Originál zdravotní karty musí zůstat v našem zařízení z důvodu ev. kontroly dokumentace zdravotní pojišťovnou a z důvodu forenzních, podléhá standardním pravidlům skartace zdravotnické dokumentace.
MUDr. Petr Kubec, Alergosan s.r.o.

Archiv novinek


Ambulance alergologie a klinické imunologie - MUDr. Petr KUBEC, Litoměřice | Administrace