Před 1. vyšetřením

Před prvním vyšetřením - dospělí

Před prvním vyšetřením - děti:

Spektrum prováděných vyšetření


Ambulance alergologie a klinické imunologie - MUDr. Petr KUBEC, Litoměřice | Administrace