Smluvní pojišťovny

Naše zdravotnické zařízení má uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotní péče s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami.

Před ošetřením je nutno vždy předložit průkazku příslušné ZP. Klienty ostatních pojišťoven ošetřujeme jen v neodkladných, život ohrožujících případech.

111Všeobecná zdravotní pojišťovna
201Vojenská zdravotní pojišťovna
207OZP zaměstnanců bank a pojišťoven
211Zdravotní pojišťovna MV ČR
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Ambulance alergologie a klinické imunologie - MUDr. Petr KUBEC, Litoměřice | Administrace