Aktuální pylový zpravodaj 23.5.2023 – 30.5.2023
Dominantní alergeny:
trávy, dub, ořešák, jírovec, borovice, platan, moruše, řepka, jehličnany
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu se na území České republiky objevovalo v ovzduší velké množství pylových alergenů, což zapříčiňovaly především kvetoucí borovice, které ale téměř nealergizují. Stále byl hojný pyl dubu, který mohl potrápit také osoby alergické na pyl břízy, sezona jeho květu už ale pozvolna končí. Jasně dominantním alergenem byl už pyl trav. Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl ořešáku, moruše, platanu, jírovce, řepky olejky a smrku, v nižších polohách také pyl jitrocele a šťovíku.
Pylová předpověď na další období
Pro další dny a týdny budou nejsledovanějšími alergeny jednoznačně pyly trav a obilovin. Vedle pylu trav se bude objevovat také pyl jitrocele, šťovíku, na alergických potížích se bude rovněž podílet pyl dubu, ořešáku a jírovce. V blízkosti kvetoucích polí řepky olejky může u osob s dráždivými dýchacími cestami vyvolávat potíže především vůně květů, protože pyl řepky velmi špatně létá a alergizuje jen slabě. Sezona květu borovice už bude doznívat, hojná mohou být pylová zrna smrku, který podobně jako borovice téměř nealergizuje. Začínají rozkvétat černé bezy. Sezona dubu bude postupně doznívat. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní.
Upozorňujeme, že v bouřkách mohou pylová zrna v ovzduší praskat a uvolňovat tak najednou velké množství alergenů. Po bouřce se proto může na několik hodin výrazně zvýšit celková alergenová zátěž v ovzduší a osoby s alergickou rýmou nebo astmatem mohou mít silnější potíže – doporučujeme jim proto po bouřce vyčkat ještě minimálně 1-2 hodiny v uzavřeném vnitřním prostředí.