Aktuální pylový zpravodaj 3.6.2024 – 9.6.2024
Dominantní alergeny:
trávy, obiloviny, černý bez, jitrocel, šťovík, lípa, kopřiva, plísně

Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu nedošlo k žádné podstatné změně ve složení vzdušných alergenů. V ovzduší se objevovalo menší až střední množství pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na lokální povětrnostní situaci. Stále jasně dominoval pyl trav a obilovin. Vedle uvedených alergenů byla v menším množství registrována také pylová zrna černého bezu, jitrocele, šťovíku, kopřivy a lípy. Opět přibylo spor plísní.
Pylová předpověď na další období
Pro příští období nepředpokládáme žádné významnější změny ve spektru ani koncentraci vzdušných pylových alergenů. Očekáváme i nadále nižší až středně vysokou koncentraci vzdušných alergenů s kolísáním v závislosti na okamžité povětrnostní situaci. Dominovat bude stále pyl trav a obilovin, druhý vrchol květního období této široké skupiny silně alergizujících trav očekáváme ve druhé polovině června. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a černého bezu. Pyl lípy je těžký a problémy může vyvolávat jen v blízkosti rozkvetlého stromu. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní a pylu kopřivy.