Vážení pacienti, i naše zdr. zařízení dostalo ÚZIS přidělen unikátní kód pro zařazení chronicky nemocných pacientů do programu přednostního očkování proti nemoci Covid 19. Součástí tohoto sdělení ÚZIS je i seznam konkrétních diagnóz a kritérií, která musí pacient splnit, aby byl do programu zařazen. Musím konstatovat, že tato přísná kritéria v tomto okamžiku nesplňuje žádný pacient z naší kartotéky – a to jak v části 1 (chroničtí pacienti – vysoká priorita), tak v části 2 (chroničtí pacienti – nižší priorita – očkování v další fázi)

MUDr. P.Kubec