Vážení pacienti, vzhledem ke komplikované epidemiologické situaci Vás žádáme, abyste nechodili na plánované ani mimořádné kontroly s příznaky akutního resp. onemocnění, jako je teplota, rýma nebo kašel, a to ani tehdy, když se nejedná po potvrzené onemocnění Covid 19. Děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním pacientům i našemu zdravotnickému personálu.